PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Görlitz, Zittau

(Jiné zprávy)

Aktualizace:  30.12.2010

Úvod do oblasti

Takzvané česko-německo-polské trojmezí v této oblasti tvoří Euroregion Nisa. Pro cestování v této oblasti si můžete u Českých drah zakoupit celodenní jízdenku Libnet+ za 160 korun, která vás opravňuje pro cestování všemi dopravními prostředky v oblasti (systémy MHD, autobusy, vlaky). Jedná se o Liberecký kraj, německý integrovaný dopravní systém ZVON a přilehlá část Polska.

Od 11. prosince provozuje dopravu na železniční trati z Liberce přes Žitavu a Varnsdorf do Rybniště, resp. Seifhennersdorfu soukromý dopravce Vogtlandbahn vlaky pod obchodní značkou Trilex. Nasazují se zde motorové vozy Regio Sprinter nebo Desiro známé již z oblasti Karlovarského kraje a přilehlého německého okresu Vogtland. Na trati Liberec - Zittau jezdí ale také vlaky dopravce Deutsche Bahn kategorie Regional Express, které dále pokračují do Drážďan. Vlaky Trilex jezdí až na několik výjimek v taktu 60 minut. Občasné dvouhodinové "díry" vyplňuje právě uvedený Regional Express i když s Trilexem není moc proložen.

ZVON

Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien je integrovaný dopravní systém v oblasti Dolního Saska a Horní Lužice. Mezi významná města v oblasti patří Görlitz, Zittau, Löbau nebo Bautzen. Integrují se zde systémy městských doprav, což jsou výhradně autobusové linky značené písmeny, v případě Zhořelce také dvě tramvajové linky, dále regionální autobusové linky a železnice dopravců Deutsche Bahn a Ostdeutsche Eisenbahn.

Zittau

Česky Žitava leží velmi blízko hranic s Českem a Polskem. Počet obyvatel se v současnosti pohybuje kolem 30 000. Bývalá část města Porajów je dnes součástí Polska. Jako každé město v bývalé NDR zažila Žitava po přepvratu značný úbytek obyvatelstva. Například po válce zde žilo téměř 50 tisíc obyvatel. V letech 1904 - 1919 zde jezdila dokonce tramvaj. V současnosti městskou dopravu zajišťují tři autobusové linky značené A, B a C. Setkávají se na několika zastávkách, kde probíhají garantované přestupy, například zastávka Klosterplatz blízko centrálnímu náměstí nebo zastávka Bahnhof. V rámci Žitavy ale můžete jezdit i regionálními autobusovými linkami vzhledem k místnímu IDS. Provozovatelem autobusových linek v této oblasti je firma KVG - Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH. V pracovní dny je na linkách A a B interval 30 minut, na lince C 60 minut. Nasazovány jsou většinou dvoudveřové nízkopodlažní Many. Nastupujte pouze přednimi dveřmi. Ve vozech hlásí zastávky.

Görlitz

Město Zhořelec bylo po druhé světové válce rozděleno hranicí na německý Görlitz a polský Zgorzelec. Většina města včetně historického centra však leží na německé straně. Hranice byla jednoduše vytvořena řekou Lužická Nisa. Rozdíl úrovně života je zde velice patrná. Města jsou spojeny dvěma mosty, z toho jeden je nedávno otevřený pěší u východu z historického centra na německé straně a druhý původní silniční, po kterém také jezdí autobusová linka P. Tu provozuje polský dopravce PKS. Jezdí v intervalu 30 minut a spojuje železniční nádraží a centrální zastávku MHD v německém Görlitzu s polským autobusovým nádražím a obchodním domem Real,- v polském Zgorzelci. Na lince jezdí starší nenízkopodlažní dvoudveřový Man. Evidentně to nejlepší ve vozovém parku polského dopravce PKS. Ostatní autobusy ve Zgorzelci připomínaly "zlatá" 60. léta. Informovanost je zde na minimální úrovni, přesto že funguje na tomto nádraží rozhlas. Vylepené jízdní řády a tabule s odjezdy ale jistě pamatují lecco. Polská část města má něco kolem 30 000 obyvatel, značnou část města tvoří panelové sídliště. V rámci dosídlování nově získaných území bylo na konci 40. let po prohrané občanské válce v Řecku ve městě usazeno velké množství řeckých levicových uprchlíků. I když se mnozí po letech vrátili do vlasti, zůstává polský Zgorzelec jedním z hlavních center řecké komunity ve střední Evropě. Nyní se ale vraťme do Německa, které je jistě zajímavější.

Görlitz je starobylé město na území Horní Lužice (dnes součástí Saska). Díky tomu, že neutrpělo žádnou zkázu během druhé světové války a díky významné údržbě památek se může těšit jeho historické centrum opravdové kráse. Usadilo se zde po druhé světové válce možná právě proto mnoho Němců uprchlých z východních území ztracených Německem Postupimskou dohodou. Ta určila Lužickou Nisu jako novou německo-polskou státní hranici. Je to nejvýchodnější město Německa. Má 56 tisíc obyvatel, ačkoliv se v historii toto číslo blížilo 100 tisícům. Görlitz je zakládajícím členem Euroregionu Nisa. Městem prochází základní poledník středoevropského času. Železniční spojení má görlitz od poloviny 19. století. Dostanete se tudy přes Chotěbuz do Berlína nebo přes Budyšín do Drážďan a nebo také do polské Vratislavy. Za zmínku stojí také regionální trať do Žitavy, která byla však v srpnu 2010 velmi poničena povodní a dodnes zde jezdí náhradní autobusová doprava. Jezdí zde kloubové autobusy dopravce KVG. Tuto regionální "železniční" linku provozuje Ostdeutsche Eisenbahn. Za doby NDR význam města postupně upadal, ale po roce 1989 zahájilo město revitalizaci, která se rozhodně dá označit za úspěšnou.

Městská doprava v německém Görlitzu je součástí IDS ZVON. Provozuje jí firma Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH. Jezdí zde dvě tramvajové linky označené čísly 2 a 3 a několik autobusových linek označených písmeny. Tramvajový vozový park je velmi jednotvárný - samé KT4 z konce 80. let. Všechny prošly důkladnou rekonstrukcí, ale nízkopodlažní tramvaj byste tu hledali marně. V pracovní dny mají linky interval 20 minut. Jedou společně ze severního sídliště přes centrum, kde je centrální zastávka Demianiplatz k železničnímu nádraží, za nímž se rozdělují. Linka 2 vede do čtvrti Biesnitz na západě pod kopcem Landeskrone, na kterém je hrad s vyhlídkou. Vede malebnou alejí po jednokolejce. Uvedená konečná je navíc raritou ve formě trojúhelníku, kde KT4 musí couvat (ale ne jako známá pražská Laurová, doslova trojúhelník). Linka 3 jede na jih po jednokolejce uprostřed silnice směrem na Žitavu a končí na jižním sídlišti Weinhübel. Souhrnný interval ve společném úseku je samozřejmě 10 minut. V zastávce Demianiplatz se provádějí pohodlné přestupy s autobusovými linkami. Na lince 3 mají být nasazovány soupravy 2xKT4, zřejmě v souvislosti s vánočními prázdninami nebyly ale zaznamenány. Autobusový vozový park je plný Mercedesů, na německé poměry spíše těch starších. Na lince B se potkáte také s kloubovými vozy. Do 20 hodin můžete nastupovat všemi dveřmi. Dnes již zrušená linka 1 vedla po severní části dnešní autobusové linky B. Dlouho na této trase jezdila "náhradní autobusová linka", postupem času se z ní ale stala trvalá linka. Koleje tu jsou však dodnes. Vozit na tramvajové lince jen jeden tramvajový vůz je evidentně neefektivní. Tramvaje zde mají úzký rozchod. Nejsou zde všude vzorně opravené tramvajové tratě jak by se německému městu slušelo, vzhledem k velikosti sítě a nulové účasti nových nízkopodlažních vozů ve vozovém parku dopravce mi připadá, že nad tímto tramvajovým provozem visí otazník. Délka sítě je 16,1 km. Majitelem místního dopravního podniku VGG se v roce 2001 stala Veolia. Tramvaje zde jezdí od roku 1882, svého času jezdili i do dnešní polské části města. V inventárním stavu společnosti VGG je 19 tramvají KT4 a 14 autobusů Mercedes Benz. Hlavní autobusová linka B má stejně jako tramvaje také interval 20 minut, linka A má interval 20-40 minut, zmíněná mezistátní linka P 30 minut, ostatní linky mají zanedbatelný provoz.

Obrázky

RegioSprinter dopravce Vogtlandbahn v Liberci Regional Express dopravce Deutsce Bahn v Liberci, vyráží směr Dresden Regional Express ve stanici Zittau
Bahnhof Zittau regionální autobusová linka 27 jede ulicí v Žitavě plánek místní dopravy v Žitavě
do přestupní zastávky Klosterplatz přijíždí první autobus na lince B a druhý autobus na lince B, přesto že jedou do stejné zastávky, každý je v jiném směru přednádražní prostor plný autobusových zastávek a občas i autobusů, sjedou se v jeden čas
MAN na lince B MAN na lince C, Hartau je vesnice na jih od Zittau ještě jeden pohled
kloubové Citaro na náhradní autobusové lince za železnici v trase Zittau - Görlitz, nemusíte se řidiči prokazovat, cestou vás zkontroluje průvodčí jako ve vlaku náhradní autobus a tramvaj ve Zhořelci před nádražím náhradní autobus za vlak ze zadu, všimněte si mašinky na digitále
nádraží budova ve Zhořelci hala nádražní budovy ve Zhořelci tramvaj KT4 na lince 3 u nádraží
konečná linky 3 u obchodního centra a sídliště na severu jedno Citaro co tam odpočívalo linka 2 na své severní konečné
interiér zhořelecké KT4 konečná linky 2 Biesnitz, Landeskrone, akce "otočit se" může začít teď pozpátku, vzadu je pan řidič
ještě kousek dozadu akce se zřejmě zdařila původní neveolijský nátěr místní MHD, starší kloubový Mercedes nízkopodlažní pouze v přední části
tramvaje jezdí i u jižního výlezu z nádraží ještě jednou žlutý MAN nové Citaro na lince A
všude sníh a pěkně to klouže póza tramvaje kousek před centrální zastávkou sjezd může začít
ještě musíme počkat na tramvaj v protisměru a už jsme kompletní, centrální přestupní zastávka MHD v centru města - Demianiplatz pohled na centrální zastávku v době odpočinku bez vozů MHD
pojďme se podívat přes řeku, zastávkový sloupek v polském zgorzelci Dworzec Autobusowy, občas se z reproduktorů ozve paní, tabule a vyvěšené jízdní řády ale hodně pamatují, stejně tak místní autobusy rušná odpolední špička na dworci autobusowem
jeden z místních skvostů něco lepšího "malebný" obrázek, mráz, sníh a vrak
spása ve formě tohoto staršího MANu (zde však zánovní vozidlo) směřujícího do Německa, označení jako linka P se nám někam asi zakutálelo uvnitř přeshraničního autobusu to nebyla linka P, ale školní autobus!
opět Demianiplatz, není nad to se vrátit do civilizace kloubák na lince B určitě patří mezi starší v německém průměru
jižní konečná Weinhübel Berliner Strasse večer, pěší zóna s tramvajemi, spojuje nádraží a centrum uvnitř kloubového autobusu na náhradní lince za železnici ze Zhořelce do Žitavy
a na závěr opět RegioSprinter Vogtlandbahnu v Liberci

Zobrazit komentáře (1)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2020 PIDServis