PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Chemnitz, říjen 2010

(Jiné zprávy)

Aktualizace:  31.10.2010

Chemnitz (česky Saská Kamenice) je třetím největším městem (po Drážďanech a Lipsku) v německé spolkové zemi Sasko, nachází se na jeho západě, najdete ho z pohledu České Republiky za Krušnými horami. Žije zde zhurba 243 000 obyvatel. Do roku 1990 neslo název Karl-Marx-Stadt podle Karla Marxe. Dnešní jméno vzešlo z řeky Chemnitz (Kamenice), která jím protéká. Slovo Chemnitz pochází z Lužické srbštiny, ve které znamená kamenný potok.

Doprava: Ve městě je provozována tramvajová a autobusová městská doprava. Jednu tramvajovou linku lze však zařadit do příměstské železnice. Dopravcem je společnost CVAG. Provozuje také několik nočních autobusových linek.

Železniční doprava

Během 2. poloviny 19. století byl Chemnitz propojen železničními tratěmi se stanicemi Riesa, Zwickau, Dresden, Leipzig a další. Dnes jezdí do Drážďan a Zwickau regionální vlaky v hodinovém taktu a také zde má zastávku z Drážďan do Norimberka tzv. Franken-Sachsen Express také s hodinovým taktem. Z tratě do Stollbergu se stala příměstská vlakotramvaj. Je to jedna z linek v síti tzv. City-Bahn Chemnitz. Ostatní linky jsou ale součástí klasické železniční sítě (linky 521, 522, a další). Německé dráhy od prosince 2005 zavedly CLEX (Chemnitz-Leipzig-Express) s velkou kampaní s hesly "Za 59 minut z Chemnitzu do Lipska". Trať byla elektrifikována a přestavěna na rychlost 160 km/h. Vlaky zde jezdí samozřejmě také v hodinovém taktu. Od roku 2006 má v Chemnitzu také zastávku vlak Vogtland Express provozovaný firmou Vogtlandbahn. Má trasu Berlin - Riesa - Chemnitz - Zwickau - Plauen - Adorf a jezdí každý den ráno do Berlína a večer zpět. Z Chemnitzu trvá cesta do Berlína kolem tří hodin tímto vlakem.

Městská hromadná doprava

Ve městě jezdí 4 tramvajové a 25 autobusových linek. Dopravcem je Chemnitzer VErkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG). Dále zde najdeme 27 regionálních autobusových linek. Dále tu jezdí příměstská vlakotramvaj z centra Chemnitzu až za jeho hranice do městečka Stollberg. V Chemnitzu jezdí normálně po tramvajových kolejích, jinak jezdí po bývalé železniční trati. Vozový park tramvají je z velké části tvořen nízkopodlažními tramvajemi, některé z nich jsou obousměrné, se kterými se setkáte zejména na zmíněné příměstské lince. Mezi půlnocí a 4:30 hodinami ráno jezdí 8 nočních autobusových linek, které obsluhují všechny městské části. Město Chemnitz je součástí integrovaného dopravního systému VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen). Ve všech dopravních prostředích tak platí stejný tarif.

Tramvajová síť je vcelku malá a rozkládá se zejména na jih od centra, protože tratě na sever byly na konci 80. let zrušeny a už nebyly obnoveny, se zbytkami kolejí se zde ale můžete v některých ulicích dodnes setkat. Nicméně ještě v roce 2010 se má síť rozrůst severním směrem do oblasti Limbach-Oberfrohna. Tramvajové linky jsou číslovány 2, 4, 5 a 6 (plus příměstská 522). Autobusové linky jsou číslovány dvojciferně. Všechny nasazované autobusy jsou nízkopodlažní, většina kloubové, některé jezdí na plyn.

Uvedených 27 regionálních autobusových linek provozují různí soukromníci jako Autobus Sachsen, Regiobus Mittweida nebo Verkehrsbetriebe Erzgebirge, a další. Jezdí zde také dvě Expresní autobusové linky, dvě regionální městské železniční linky (City-Bahn Chemnitz) a několik linek tu provozuje národní dopravce Deutsche Bahn. Regionální autobusové linky jsou oznařeny trojcifernými čísly. Nejdůležitějšími zastávkami městské dopravy jsou Zentralhaltestelle, kde se křižují všechny tramvajové linky, příměstská vlakotramvaj a 9 autobusových linek. Za zmínku stojí také zastávka Omnibusbahnhof, kde je ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) pro regionální a dálkovou dopravu a také zastávka Hauptbahnhof, kde je samozřejmě přestup z městské dopravy na železniční dopravu.

Podrobněji provozní parametry linek

Tramvajové linky 2, 4 a 5 jezdí v pracovní dny po celý den v intervalu 10 minut. Linka 6 je zkrácená verze příměstské vlakotramvaje 522, obě jezdí po půl hodině a společně tak ve společném úseku jezdí tramvaje v intervalu 15 minut. Od 18:20 hodin je však všude interval 20 minut a v zastávce Zentralhaltestelle se konají garantované přestupy mezi všemi linkami.

Autobusové linky jezdí v intervalu 10 (linky 21, 31, 41,...), 20 (linky 22, 32, 42,...), 30 (linky 23, 33, 43,...) nebo 60 (linky 26, 36, 46,...) minut. Od 18:20 hodin je ale i na linkách s intervalem 10 minut interval 20 minut a společně s tramvajemi vyčkávají v zastávce Zentralhaltestelle na garantovaný přestup.

Podrobněji vozový park

Po Chemnitzu jezdí 24 vozů T3 po rekonstrukci, nejsou nízkopodlažní, jsou spojovány do dvouvozových souprav. Tyto T3 jsou z roku 1988, ale rekonstruovány byly již v letech 1992 a 1993. Čtyři z nich jsou pouze vlečné vozy. Největší zastoupení tu má, ale 24 nízkopodlažních vozů 6NGT. Mají nakoupeno 14 jednosměrných a 10 obousměrných vozů z let 1998-2001.

Zajímavostí Chemnitzkých autobusů je, že z celkového počtu 75 vozů je 58 kusů kloubových. Konkrétně se jedná o 20 MANů z let 1999 - 2008 (z toho 8 jezdí na plyn), 27 Citar z let 2001 - 2009 a 11 pamětníků Mercedesů z let 1993 - 1997. Ve vozovém parku standardních autobusů jsou pak 4 starší Mercedesy z let 1992 - 1993 a novějších 13 Citar z let 2000 - 2006.

Obrázky

Bad Schandau Dresden Chemnitz Hbf
Informační okénko v tramvaji interiér chemnitzké tramvaje Hutholz
interiér pochemnitzované T3 předčasná konečná Gablenzplatz, pokračujte náhradním autobusem směr Gablenz kloubové Citaro na lince 31 v zastávce Münchner Strasse
náhradní autobus už je přistaven konečná zastávka linek 31 a 62, Flemingstr. T3 po chemnitzké rekonstrukci
ideální přestup, jen pár kroků, bezbariérově, navíc autobus směr příměsto odjel hned po příjezdu tramvaje z centra přestup funguje i při cestě z okraje města do centra, uzel Schönau kloubák jednoho soukromého dopravce na polopříměstské lince, asi jakoby v Praze bylo velkým nápisem 266 a malým 366
Citaro, nadále uzel Schönau tramvajová křižovatka u zastávky Zentralhaltestelle Zentralhaltestelle
Zentralhaltestelle Zentralhaltestelle Zentralhaltestelle
Zentralhaltestelle Zentralhaltestelle Zentralhaltestelle
Roter Turm Roter Turm Roter Turm
Roter Turm Klaffenbach, Haltepunkt/Mühle Reichenhainer Mühlberg
kloubový MAN Bernsdorf Bernsdorf
Bernsdorf a ještě jednou v tramvaji

Zobrazit komentáře (5)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2020 PIDServis