PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Leipzig (srpen 2010)

(Jiné zprávy)

Aktualizace:  25.08.2010

Leipzig

Lipsko (německy Leipzig) je město na severozápadě Německa, zároveň největší město Saska, má asi 520 000 obyvatel a leží na soutoku několika řek. Název Lipsko skutečně pochází z názvu lípa, město bylo založeno slovanskými osadníky již v roce 1015 jako tržiště. Už v orce 1165 bylo povýšeno na město a místní trhy se staly významnou událostí. V roce 1409 byla zalžena Lipská univerzita německými mistry, kteří krátce předtím odešli z pražské Karlovy univerzity (Dekret kutnohorský). Díky nové univerzitě se zvětšil význam měst natolik, že se začala rychle rozvíjet řemesla a později i průmysl. U Lipska byla v roce 1813 svedena největší bitva napoleonských válek, tzv. Bitva národů, v níž protifrancouzská koalice dosáhla rozhodujícího vítězství. Mezi Lipskem a Drážďany byla také otevřena první německá železniční trať, nedlouho potom se město stalo železničním dopravním uzlem. Ve 20. letech narůstal rychle počet obyvatel, a to až nad 500 000, lidé se sestěhovávali z venkova za vidinou lepšího života ve městě. Za nacistické vlády město zažilo tzv. Křišťálovou noc, kdy byly vypálený synagogy a pobiti Židé. Křišťálová noc se stala velkou manifestací síly, moci a hrůzy NSDAP. Ke konci války bylo město z velké části zničeno spojeneckým bombardováním, obsadila ho americká armáda, která ho předala pod správu Rudé armády. Po vyhlášení NDR začala mohutná přestavba města podle socialistického stylu, byla vybudována velká sídliště i nové průmyslové podniky. Lipsko se mělo stát ?perlou Německa?. Ke konci existence Východního Německa na konci 80. let se konaly ve městě velké demonstrace proti SED (německé komunistické straně). Po pádu berlínské zdi a znovusjednocení Německa dostalo město velkou podporu ze západu, což přispělo k proměně z šedivého socialistického města v jedno z nejmodernějších měst v bývalém Východním Německu. V Lipsku se mj. usadily automobilky Porsche a BMW. Vzhledem k zničení města během dvou světových válek je v Lipsku, jako téměř ve všech velkých německých městech, poměrně málo historických budov. Protože Lipsko bylo vždy město hudby (v 18. století zde pracoval J.S.Bach) má několik operních domů. Také je zde zoologická zahrada. Lipsko má pověst tradičního veletržního města, nejvýznamnější akcí, pořádanou na nově postaveném výstavišti je Lipský knižní veletrh. Současným starostou je od roku 2005 Burkhard Jung ze strany SPD.

Historie dopravy

V Lipsku existoval mezi lety 1938 a 1975 jeden z mnoha trolejbusových provozů na území dnešní Spolkové republiky Německo. První trolejbusy se ale v Lipsku objevily již před první světovou válkou v roce 1912. Tehdy se však jednalo o krátký testovací provoz nového dopravního prostředku, který neměl dlouhého trvání. Provoz tzv. moderních trolejbusů byl ve městě zahájen 29. července 1938, takže Lipsko se stalo prvním trolejbusovým provozem v Sasku. Ukončen byl provoz trolejbusů dne 31. května 1975.

Lipsko disponuje vlastní sítí tramvajové dopravy. Jedná se o jednu z největších sítí v celém Německu, její délka se pohybuje kolem 150 km, cestujícím slouží přes 500 zastávek a 40 smyček. Dějiny lipské tramvajové sítě sahají až do 19. století. Do provozu jsou nasazovány hlavně československé tramvaje typu Tatra T4, kromě toho má zdejší dopravce však k dispozici i německé NB4 a nízkopodlažní NGT-12-LEI.

Doprava aktuálně

V roce 2009 proběhla v Lipsku doprava z 19% MHD, 29% autem jako řidič, 11% autem jako spolujezdec, 14% na kole a 27% pěšky. Oproti roku 2003 je nejmarkantnější pokles dopravy autem jako řidič (o 5,5%), nárůst je nepatrný u všech ostatních druhů dopravy, nejvíce na kole ? o 2%.

Železniční doprava: V roce 1915 bylo otevřeno Lipské hlavní nádraží. Je to největší koncové nádraží v Evropě. Co se týče počtu kolejí předčí hodně nádraží, například ve Frankfurtu, Mnichově nebo Curychu. Denně tu projde 120 000 cestujících. V roce 1997 byla otevřena modernizovaná verze nádraží. Je to důležitý přestupní bod vlaků ICE a IC a také linek S-Bahn a Regionalbahn v oblasti Halle/Leipzig. V Lipsku se křižují linky ICE 28 (Hamburg - Berlin - Leipzig - Nürnberg - München), IC 50 (Dresden - Leipzig - Erfurt - Frankfurt am Main - Wiesbaden), IC 55 (Leipzig - Halle - Hannover - Dortmund - Köln a IC 56 (Leipzig - Halle - Hannover - Bremen - Oldenburg). Denně jezdí také CityNightLine do Frankfurtu, Norimberka a Regensburgu. Mezinárodní spoje odjíždějí z Lipska například do Prahy, Vídně, Curychu, Amsterdamu a Basileji. V regionální dopravě zde jezdí linky Regional-Express do Chemntizu, Cottbusu. Do Halle jezdí linka S-Bahnu. Pracuje se na velkém projektu - do Berlína rychlostí 200 km/h za pouhou hodinu. Má se také stavět rychlodráha přes Erfurt do Norimberka. Také se pracuje na čtyřkilometrovém tunelu "City-Tunnel", který má být otevřen v prosinci 2013 pro Lipský S-Bahn. Stavba tohoto tunelu se dvěma rourami a jednou kolejí v každém směru spojuje hlavní nádraží s dvěma kilometry vzdáleným Bavorským nádražím. V červenci 2003 začaly stavební práce, v březnu 2008 byla první roura hotova, druhá v říjnu 2008.

Městská doprava: V Lipsku je síť tramvají, S-Bahnu a autobusových linek. Od ledna 1917 funguje firma LVB (Leipziger Verkehrbetriebe). Provozuje 14 tramvajových linek a 39 autobusových linek. Některé tratě tramvají jsou postaveny formou Stadtbahnu. Týká se to linek 7, 11, 15 a 16. Tramvajová síť tu má délku 149,9 kilometrů (Drážďany mají 130,2 kilometrů). Je tak největší v Sasku. Nejdelší linkou je linka 11 s 22 kilometry, projíždí třemi tarifními zónami středoněmeckého integrovaného dopravního systému (Mitteldeutscher Verkehrsverbund). Dopravce LVB modernizuje vozový park každým rokem dlouhými tramvajemi NGT12-LEI a Leoliner. V noci jezdí tramvaje nejezdí, jezdí noční autobusové linky N1 až N10. Mají společný přestupní bod u Hlavního nádraží. Od roku 1969 jezdí v Lipsku také S-Bahn. Od roku 2004 funguje společný S-Bahn Leipzig-Halle. Jezdí tu pět linek S1, S2, S7, S10 a S11. Linky S1, S2 a S10 jezdí z Lipského Hlavního nádraží ve směru Grünau, Halle a Borna, jezdí v 30ti minutovém taktu. Linka S7 jezdí pouze v rámci města Halle. Linka S11 je účelová privátní. Až bude v prosinci 2003 zprovozněn City-Tunnel bude spuštěna nová síť. Tunel se staví již od roku 2003 a stojí přes 700 milionů Eur. Budou tam čtyři stanice v tunelu.

Cyklistická doprava: Snahy jsou zvýšit podíl cyklodopravy na 17% do roku 2015. Jednou měsíčně se v Lipsku konají v rámci Critical-Mass-Fahrt cyklojízdy jako demonstrace pro lepší podmínky pro cyklisty. Pravidelně dochází ke konfliktům s policií.

Letecké doprava: Je zde letiště "Flughafen Leipzig/Halle". Je to mezinárodní letiště pro tento region. Je na severozápad od Lipska na půli cesty mezi oběma městy a vede kolem dálnice. V roce 2015 má být spuštěna nová železniční trať pro vlaky ICE kolem tohoto letiště ve směru na Erfurt. Letiště bylo zprovozněno v roce 1927. Co do počtu přepravených cestujících je na 12. místě v Německu, co do přepraveného nákladu ale na 3. místě.

Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV): Integrovaná doprava v oblasti měst Leipzig a Halle. Integrovány jsou vlaky, tramvaje a autobusy. Integrace probíhala ve třech fázích, v srpnu 2001 bylo vytvořeno prvních 24 tarifních zón, v srpnu 2004 jich bylo již 57 a od srpna 2005 jich je stávajících 61. Na provozu jak železnice, tramvají tak autobusů se podílí mnoho dopravců.

S-Bahn: Funguje od roku 1969. Aktuální linkové vedení čítá tři linky, všechny jezdí v intervalu 30 minut. Linka S1 jezdí v trase Leipzig - Gohlis - Leutzsch - Plagwitz - Miltitzer Alle. Je dlouhá 15,2 km. Linka S7 má trasu Nietleben - Südstadt - Halle - Trotha a je dlouhá 19,5 km. A linka S10 jezdí v trase Leipzig - Gohlis - Schkeuditz - Gröbers - Halle a je dlouhá 37,6 km. V prosinci 2013 bude zprovozněn City-Tunnel. Bude tak kompletní síť linek S-Bahnu. V srpnu 2008 byly zveřejněny plány linek k této nové síti. Budou linky S1, S2, S3, S4, S5 a S5x. V roce 2015 by měla být linka S2 ještě prodloužena.

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB): Je Lipský dopravní podnik. Provozuje městskou hromadnou dopravu (tramvaje/stadtbahn a autobusy) v regionu. Jeho linky jsou součástí MDV. Provozuje 14 tramvajových linek a 62 autobusových linek.

Tramvaje v Lipsku: Síť je dlouhá 148,1 kilometrů, je zde 512 zastávek. Je to tak druhá největší síť v Německu po Berlíně. V roce 2007 tramvaje najely 12,9 milionů vozokilometrů. Tramvaje v Lipsku začli jezdit v roce 1872. Lipské linkové vedení má od 26. května 2001 novou strukturu. Linky 1-16 (vynechány jsou čísla 5 a 6) jezdí v taktu 5, 10, 20 nebo 30 minut dle období a úseku, základem je ale interval 10 minut. Na linkách 1, 4 a 11 je pásmový provoz. Linky jsou rozděleny do pěti barevných skupin - červená (linky 10, 11 a 16), zelená (linky 1, 3, 13), tmavě modrá (linky 4, 7, 12 a 15), žlutá (linky 2, 8 a 9) a světle modrá (linka 14). Podle barvy poznáte, na kterou centrální zastávku na Innenstadtringu daná linka jede.

Vozový park: 167x T4 (1976-88, reko), 37x B4 (vlečňák, 1984-87, reko), 70x B4 (vlečná wana, 1976-83, reko), 70x NB4 (vlečný nový nízkopodlažní), 56x NGT8 (1994-98, 28m), 24x Bombardier Classic XXL (2005-07, 45m), 38x Leoliner (2003-10, 23m).

Autobusy v Lipsku: Autobusovou dopravu v Lipsku a jeho okolí provozuje firma LeoBus, která je dceřinou společností LVB. Vozový park čítá 205 autobusů, které jezdí na 64 linkách přes 907 zastávek. Všude platí nástup předními dveřmi. Tento systém však neplatí na linkách 60 a 70 v pracovní dny od 6 do 20 hodin. V nočním provozu jezdí 10 (v pátek a v sobotu 11) linek. V roce 2007 Lipské autobusy najely 10,8 milionů vozokilometrů.

Vozový park: Čítá spoustu typů, zmiňuje se zde ale pouze o těch početnějších. Standardní: MAN NL 202 (15x, 1992-93), Solaris Urbino 12 (60x, 2005-09). Klobové: Mercedes Benz O 405 (24x, 1992-98), Mercedes Benz O 530 (28x, 1999-2000).

Obrázky

Buslinky 60, 70, 80 a 90 jsou tangenciální, páteřní a mají krátké intervaly jako tramvaje Starší kloubový MAN Interiér nového vlečného nízkopodlažního vozu
V Lipsku stále ještě klasika. Konečná linky 2 je v parku. Míjení kloubáků na páteřní lince 70
Chlouba Lipských tramvají Na konečné Meusdorf Solarisy jsou v celém Německu samozřejmou součástí vozového parku městských dopravních podníků, Lipsko není výjimkou
Písmeno M od slova Messe (veletrh) Tramvaj najíždí do zastávky Ukázka informačních prvků na zastávkovém sloupku, spodní pruh informuje o povinnosti nástupu pouze předními dveřmi do autobusů vyjma linek 60 a 70 v pracovní dny od 6 do 20 hodin
Ukázka zajímavého řešení křižovatky pro cyklisty Opět Solaris na lince 90 Konečná Sommerfeld
Konečná Sommerfeld Originální Lipská tramvaj Leoliner Interiér tramvaje Leoliner
V tramvajové vozovně Paunsdorf odpočívají vozy T6, jejichž osud je ve hvězdách Pro fotografa zapózuje ve vozovně s tramvají i tento autobus Na příměstských linkách můžete potkat autobusy značky Setra
Tři vozy T4 jedou na lince 11E Hybridní kloubový Solaris na páteřní lince 60 Výstupní zastávka na konečné Lindenau
A hybrid z druhé strany Na autobusovém stanovišti v Lindenau je také ukončena linka 80 Starší kloubový MAN na konečné Lindenau odpočívá asi hodině dlouho
A hybrid ještě jednou Dva klasické vozy T4 za sebou táhnou nový nízkopodlažní vlečňák NB4 Na krátké lince 63 jedoucí do Kauflandu jezdí miniSolarisy
Zastávka Schönauer Ring je velký uzel na západním sídlišti Do centra jedině moderní tramvají Linka 15 a opět Bombardier
Citaro vlevo klasické a vpravo s designem alá ponorka Páteřní linka 60 na konečné Lindenau Hala hlavního nádraží
Vlak ICE na hlavním nádraží Staré tramvajové vozy nepřepravují cestující, ale převážejí náklad Po rušných kolejích u hlavního nádraží se občas projede i něco netradičního
Sólo na lince 14 Klasická souprava Starý autobus versus nová tramvaj
Náklad byl převezen, teď zpátky do domovské vozovny. Další zajímavý vláček na nádraží. Různí dopravci, různé vozy, ale vše moderní.

Zobrazit komentáře (0)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2020 PIDServis