PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Norimberk

(Jiné zprávy)

Aktualizace:  27.09.2009

Kolejová doprava

Páteří městské dopravy ve městech Norimberk a Furth jsou bez pochyby tři linky metra (U1, U2 a U3). Linka U1 je nejdelší, vede z Furthu přes centrum Norimberka až na jihovýchodní okraj Norimberka. Linky U2 a U3 mají dlouhou část společnou, jejich trasa vede od jihozápadu na sever. Linka U2 vede na letiště. Linka U3 je nejnovější linkou, kde jezdí soupravy bez řidiče. Intervaly na jednotlivých linkách v centrální části města se pohybují kolem 3 a 4 minut v pracovní dny, 6 a 7 minut v sobotu a 10 minut v neděli a svátky. Na lince U1 je v pracovní dny pásmový provoz v okrajových částech trasy. Všechny tři linky metra se potkávají ve stanici Hlavní nádraží a také ve stanici Plarrer.

Nejpodstatnější částí IDS ale také velmi podstatnou součástí městské dopravy v Norimberku jsou železniční linky S-Bahnu a R-Bahnu. Ty všechny vyjíždějí z Hlavního nádraží v Norimberku a vedou různými směry po celé oblasti IDS. Ve větších městech na jejich trasách jsou přestupní terminály na autobusové linky do okolních obcí. Intervaly na těchto železničních linkách se pohybují od 20 do 60 minut. Většinou bývá pravidlem, že linky S-Bahnu jsou zastávkové a linky R-Bahnu rychlíkové. Některé tratě však v rámci městské dopravy v Norimberku suplují chybějící metro a jsou místní páteří.

Doplňující funkci v některých oblastech Norimberka mají tramvaje. Ty měly v historii však mnohem větší význam. Postupnou výstavbou a rozvojem podzemní dráhy byly však mnohé tratě rušeny. Dnes zde jezdí 5 tramvajových linek s jednotným intervalem 10 minut v pracovní dny a sobotu a 20 minut v neděli. Tramvajové tratě jsou pouze na území Norimberka.

Autobusová doprava

Obslužnou dopravu okrajových částí, ale také významné tangenciální trasy jako obvykle obstarávají autobusy. Intervaly jsou na páteřních linkách ve špičce 10 minut, v sedle a v sobotu 20 minut, v neděli 40 minut. Na ostatních linkách je to vždy dvojnásobek. Místní norimberský dopravní podnik provozující metro, tramvaje a prakticky veškerou městskou autobusovou dopravu v Norimberku vlastní převážně autobusy typu MAN a Citaro (kloubové i standardní, naftové i plynové). Ve vozovém parku však najdeme výjimečně také Solarisy. Deset autobusových linek ve místní dopravě města Furth provozuje místní dopravce INFRA, který jezdí převážně s Citary. Tento dopravce se také (nezjištěným způsobem) podílí na provozování linky metra U1, která jede do města Furth. Jelikož ve městě Furth nejezdí tramvaje je zde autobusová doprava podstatně intenzivnější, zejména v centrální části města. Je zde také jiný intervalový systém (15, 30, resp. 60 minut místo norimberských 10, 20 nebo 40).

Příměstskou dopravu a dopravu ve vzdálených místech kolem terminálů železničních stanic provozuje velké množství malých soukromníků. Ve velké míře zde také funguje pronajímání autobusů uvedených dvou velkých autobusových dopravců právě těm malým soukromníkům, kteří provozují vybrané spoje na některých příměstských linkách.

To vše však cestující vůbec nemusí zajímat, poněvadž zde funguje vysoce kvalitní integrovaný dopravní systém, kde funguje jednotný přehledný tarif a prakticky neexistuje nějaká neintegrovaná místní doprava. Zónový tarif se na první pohled může zdát složitý, ale jistě funguje velmi dobře. Území měst Norimberk a Furth je rozděleno na dvě zóny (první zóna je centrální část Norimberka a druhá zóna je okrajová část Norimberka + město Furth).

Za zmínku také stojí vysoký rozdíl v intenzitě veřejné dopravy mezi sobotou a nedělí. V Německu je neděle velmi slabá, o to menší rozdíl je mezi pracovním dnem a sobotou. Překvapující je také fakt, že veškeré autobusy (ať už Many nebo Citara) postrádají jedny dveře ve srovnání s českou klasikou. Standardní vozy zde mají dvoje dveře, kloubové troje. Běžný cestující tak podle typu vozu nemůže vůbec poznat jde-li o městskou nebo příměstskou linku. Nastupuje se zde ve všech případech na všech autobusových linkách pouze předními dveřmi, i když o dodržování tohoto pravidla ať už ze strany řidičů nebo cestujících by se dalo diskutovat. Nízkopodlažnost je zde také samozřejmostí. Příměstská a městská autobusová doprava je zde natolik splynutá, že je vůbec otázka jestli se o takto dvou druzích autobusové dopravy dá v tomto městě hovořit.

Přiložené fotografie byly pořízeny v sobotu 12. září 2009. PIDServisu je poskytl Sirka, kterému děkujeme za sdílení.

Zajímavé odkazy:

Organizátor Norimberského IDS.

Norimberský dopravní podnik.

Furthský dopravní podnik.

Nadšenecké stránky o veřejné dopravě v severním Bavorsku (zejména tedy o Norimberské IDS) - inventární stavy dopravců, fotky prakticky všech vozů, apod.)

Schéma veškeré městské dopravy na území Norimberka a Furthu.

Obrázky

Konečná linky 5 (NAD za tramvaj) u Zoo Konečná tramvají u Zoo, v době návštěvy z důvodu výluky mimo provoz Autobusový terminál na konečné nové linky metra U3, Gustav-Adolf Strasse
Starší MAN, Gustav-Adolf Strasse Citaro na lince 35, konečná Thon na severu MAN na příměstské lince z Norimberka do Oberasbachu, zastávka Rothenburger Strasse
Další MAN na lince do Oberasbachu, Gustav-Adolf Strasse Konečná nové linky metra U3 Gustav-Adolf Strasse Konečná nové linky metra U3 Gustav-Adolf Strasse
Nejnovější typ tramvaje, jižní konečná linky 8 Worzeldorfer Strasse Historická tramvaj, zastávka Schweiggerstrasse Autobusy NAD za tramvajovou linku 5 u Hlavního nádraží
Souprava železniční linky S-Bahnu ve stanici Durrenhof Autobus na lince Praha - Norimberk u norimberského hlavního nádraží Kloubové Citaro na tangenciální lince 65, zastávka Zoo
Další MAN vyjíždí z terminálu Gustav-Adolf Strasse Autobus Setra na příměstské lince 113 do Unternbibertu Kloubové Citaro na konečné Gustav-Adolf Strasse
Jednoduché, ne megalomanské, stanice metra jsou v Norimberku běžné, zde nová konečná metra na lince U3 - Gustav-Adolf Strasse Autobus MAN na příměstské lince 602 odpočívá na konečné u stanice metra Langwasse Mitte Klimatizovaný interiér nejnovější tramvaje v Norimberku
Souprava železniční linky S-Bahnu ve stanici Durrenhof

Zobrazit komentáře (0)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2019 PIDServis