PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Bohoslužba s papežem ve Staré Boleslavi

(Dočasné změny)

Aktualizace:  09.10.2009
Platí od:  28.09.2009
Platí do:  28.09.2009
Není v provozu

Informační materiály (mapy oblasti a jízdní řády linek PID 367, 375, 376, 406, 407, 419, 477 a 478 platné jen v den bohoslužby s papežem).

V pondělí 28. září 2009 se ve Staré Boleslavi uskuteční bohoslužba za účasti papeže Benedikta XVI. V souvislosti s tím budou přijata zvláštní dopravní opatření. Doporučujeme návštěvníku nenechávat cestu na poslední chvíli a jet raději v časných ranních hodinách. Místo návštěvy papeže je od zastávky autobusů ve Staré Boleslavi vzdáleno cca 20 minut pěší chůze. Při plánování cesty do Staré Boleslavi je také potřeba brát v úvahu možné dopravní komplikace na příjezdových komunikacích. Uvedené jízdní doby autobusových linek jsou tak pouze orientační a mohou se lišit dle okamžité dopravní situaci na rychlostní komunikaci R10 nebo v ulicích ve Staré Boleslavi.

Metro

V době od 6.30 do 8.00 hodin bude provoz metra na linkách B (v úseku Smíchovské nádraží - Černý Most) a C (v úseku Kačerov - Letňany) posílen vloženými spoji (souhrnný interval 5 minut). Jinak bude jezdit metro podle pravidelných jízdních řádů (interval v neděli ráno a dopoledne 10 minut, odpoledne 7,5 minuty - pouze na lince C od 15 do 20 hodin interval 6 minut). Pro účastníky bohoslužby v metru neplatí žádné tarifní výjimky, řídí se tarifem PID.

Železnice

České dráhy vyšlou na tratě několik posilových vlaků do Staré Boleslavi.

R 30542: V neděli z Brna v 14:42 přes Havlíčkův Brod, Kolín, Poděbrady, Nymburk a Lysou nad Labem.

R 30546: V neděli z Brna v 15:06 přes Českou Třebovou, Pardubice, Kolín, Poděbrady, Nymburk a Lysou nad Labem.

R 30402: V pondělí z Českých Budějovic v 4:02 přes Veselí n.L., Soběslav, Tábor, Olbramovice, Benešov, Čerčany, Prahu-Vršovice, Prahu-hl.n. a Lysou n.L.

V pondělí ráno tři vložené spoje z Kolína přes Poděbrady, Nymburk a Lysou n.L. do Staré Boleslavi, odpoledne tři vložené spoje zpět.

Po celé České republice budou vybrané pravidelné vlaky posíleny nasazením více vagonů.

Zavedení zvláštních autobusových linek

V době od 5:15 do 9:30 hodin ve směru z Prahy do Staré Boleslavi a od skončení akce do 15:00 hodin budou v provozu zvláštní autobusové linky K1 a K2. Na těchto dvou autobusových linkách bude přeprava zdarma. Interval na linkách bude přizpůsoben poptávce (řízeno dispečersky).

Linka K1: Černý Most - Stará Boleslav, aut.st. Nasazeny standardní autobusy dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. (k dispozici bude 60 vozů). Jízdní doba cca 20 minut (nutno počítat s možným zpožděním vzhledem k aktuální dopravní situaci).

Schéma terminálu Černý Most.

Nástupní zastávky pravidelných linek PID (141, 186, 220, 221, 223, 240, 250, 261, 273, 303, 304, 344, 353, 367, 398 a IKEA)budou přemístěny do pravého průjezdního pásu linkové autobusové dopravy (k nástupišti 7, směr Jablonec n.N.). Toto přemístění však bude ukončeno dispečerským příkazem (předpoklad v cca 9:30 hod.).

Linka K2: Letňany - Stará Boleslav, aut.st. Nasazeny kloubové autobusy (vybrané nízkopodlažní) dopravce DP Praha a.s. (k dispozici bude 50 vozů). Jízdní doba cca 35 minut (nutno počítat s možným zpožděním vzhledem k aktuální dopravní situaci).

Schéma terminálu Letňany.

V případě potřeby mohou být autobusy operativně přeloženy z jedné linky na druhou.

Linka P1: Zvláštní autobusová kyvadlová linka určená zejména pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí jedoucí ze záchytného parkoviště Exit 14 ze silnice R10 do zastávky Stará Boleslav, aut.st. Linka bude v provozu od 5 hodin, provoz bude ukončen dispečersky dle poptávky v odpoledních či večerních hodinách. Interval dle poptávky řízen dispečersky. Na této lince bude přeprava také zdarma. Na linku bude nasazen standardní nízkopodlažní autobus Mercedes Benz Citaro z MHD Mělník.

Posílení pravidelných autobusových linek PID

Linka 367: Černý Most - Radonice - Jenštejn - Dřevčice - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. V provozu od 5 hodin v intervalu 60 minut. Od 15 hodin ve směru Černý Most interval 15 minut, od 17 hodin interval 20 minut, od 19:30 interval 30 minut a od 21 hodin provoz dle pravidelných nedělních jízdních řádů. Ve směru Stará Boleslav interval 60 minut od 5 do 16 hodin, pak do 21:30 interval 30 minut a dále podle pravidelných nedělních jízdních řádů.

Linka 375: Českomoravská - Vysočanská - Prosek - Letňany - Kbely - Vinořský hřbitov - Podolanka - Dřevčice - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Ve směru Stará Boleslav od 5 do 16 hodin interval 60 minut, do 18 hodin interval 15 minut, do 21 hodin interval 20 minut, do 22 hodin interval 30 minut a dále podle pravidlených nedělních jízdních řádů. Ve směru Českomoravská od 4 do 15 hodin interval 30 minut, do 17 hodin interval 15 minut, do 20 hodin interval 20 minut, do 21 hodin interval 30 minut a dále podle pravidelných nedělních jízdních řádů.

Linka 376: Zřizuje se spoj v 6:10 z Jenštejna přes Radonice, Dehtáry, Zeleneč, Svémyslice a Zápy do Staré Boleslavi. Zřizuje se spoj v 15:45 z Brandýsa nad Labem, nádraží přes Zápy, Svémyslice, Zelenč a Dehtáry do Radonic. Dále jsou v provozu tři páry spojů dle pravidelných nedělních jízdních řádů (trasa Letňany - Brandýs nad Labem).

Linka 406: Posílen provoz, zcela zvláštní jízdní řád (7 párů spojů za celý den).

Linka 407: Posílen provoz, zcela zvláštní jízdní řád (3 polookružní spoje za celý den).

Linka 419: Změna trasy! Platí též v neděli 27. září! Stará Boleslav, aut.st. - Stará Boleslav, sídliště - Hlavenec, U 4 kamenů křiž. - Hlavenec - Kostelní Hlavno, u pomníku - Mečeříž - Kostelní Hlavno, u kostela - Sudovo Hlavno - Konětopy - Dřísy - Dřísy, u vily - Lhota - Borek, rozc. - Křenek, rozc. - Křenek. V provozu 4 páry spojů, z Křenku: 6:45, 11:05, 15:25 a 18:15, z Boleslavi: 10:10, 14:30, 17:20 a 19:45. Všechny zastávky vyjma zastávek Křenek a Křenek, rozc. jsou zařazeny do tarifního pásma 3! Zastávky Křenek a Křenek, rozc. zůstávají zařazeny do tarifního pásma 4.

Linka 477: Ráno pojede spoj v 6:25 z Brandýsa n.L., nádr. přes Polerady, Mratín, Sluhy, Veleň, Brázdim a Popovice do Brandýsa n.L., nádr. Odpoledne pojede spoj v 15:00 z Brandýsa n.L., nádr. přesně v opačném směru.

Linka 478: V úseku Stará Boleslav, žel. st. - Stará Boleslav, aut. st. zavedeny vložené posilové spoje po celý den (mezi 7. a 8. hodinou ve směru od nádraží interval 15 minut, jinak cca 30 minut až do 22 hodin). V případě potřeby budou v provozu i další spoje mimo jízdní řád (řízeno dispeřersky). V úseku Stará Boleslav, aut. st. - Brandýs nad Labem, nádr. zavedeny vložené posilové spoje od 4 do 16 hodin. Ráno a po skončení akce bude souhrnný interval všech linek v úseku Stará Boleslav, aut.st. - Brandýs n.L., nám. cca 7,5 minut, v dopoledním sedle 15 minut. Upozorňujeme na stále probíhající uzavírku mostů přes Labe, veškeré autobusové spoje mezi souměstím jezdí objížďkou po silnici R10.

Na lince 478 je výjimečně v pondělí 28. září 2009 přeprava zcela zdarma! Na všech ostatních autobusových linkách PID se všichni cestující řídí tarfem PID. Pro návštěvníky bohoslužby zde neplatí žádné tarifní výjimky.

Nasazení vozů na posílené linky PID:

Na linkách 367 a 375 bude jezdit 11 vozů, z toho minimálně 8 kloubových. Zároveň tyto vozy obslouží také spoje na linkách 406, 407 a 603.

Dalších 8 standardních autobusů bude nasazeno na linky 376, 405, 419 a 478.

V záloze budou 3 vozy k případnému posílení linky 478 v úseku Stará Boleslav, žel. st. - Stará Boleslav, aut. st.

Přiložené fotografie poskytl PIDServisu Pavel Hypš.

Posledních 10 obrázků dole poskytl PIDServisu Jirka Beneš.

Díky oběma fotografům.

Obrázky

K1 Stará Boleslav K1 Stará Boleslav 478 Stará Boleslav
P1 Stará Boleslav 375 Stará Boleslav 375 Stará Boleslav
375 Stará Boleslav K1 Stará Boleslav 375 Stará Boleslav
K1 Stará Boleslav 406 Stará Boleslav 367 Stará Boleslav
478 Stará Boleslav 367 Stará Boleslav 478 Stará Boleslav
K1 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K1 Stará Boleslav K2 Letňany K2 Letňany
K2 Letňany K2 Letňany K2 Letňany
Stará Boleslav Stará Boleslav K2 Stará Boleslav
K2 Stará Boleslav Stará Boleslav

Zobrazit komentáře (8)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2020 PIDServis