PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Doprava na ostrově Rhodos

(Jiné zprávy)

Aktualizace:  16.07.2008

Základní informace o ostrovu

Rhodos je řecký ostrov v Egejském moři. Leží u pobřeží Malé Asie, od kterého jej dělí průliv široký 9 až 10 km. Na ostrově žije 110 000 lidí, přičemž o něco více než polovina z nich ve stejnojmenném hlavním městě.

Historie

Od počátků k začátku našeho letopočtu: Ostrov je obydlen již od doby kamenné. Prvními obyvateli byl národ pocházející z Malé Asie. Velký rozmach zažil Rhodos ve starověku, kdy v roce 1300 př. n. l. přišli agresivní Dórové. Ti založili slavná a mocná města Lindo, Ialysos a Kamiros. V 5. století př.n.l. se Rhodos dostal na krátko pod nadvládu Peršanů. Během peloponéské války (431 - 404 př. n. l.) postavili Rhoďané nové město - rok založení (408 př. n. l.) se stal důležitým mezníkem v historii ostrova. V helénistickém období bylo město pod vlivem dvou řeckých mocností: Athén a Sparty. Rhóďané však spolupracovali s Makedonií (Alexandr Veliký). Když se Alexandrova říše rozpadala, navázali úzké obchodní i politické svazky s ptolemaiovskou dynastií v Egyptě. To vyhodnotila Malá Asie jako důvod k válce, což se stalo v roce 305 př. n. l. Rhodos ale zvítězil a to pro něj znamenalo další rozkvět. Na konci 3. st. př. n. l. se Rhoďané zpřátelili s Římem, i když trochu z donucení Říma. Dohoda mezi Rhodosem a Římem byla však pro Rhoďany katastrofou. Po zavraždění Caesara odmítli Rhoďané vystoupit proti nepřátelům Cassia (Caesarův vrah) - tedy Egyptu. Cassius zaútočil a v roce 42 př. n. l. dobyl Rhodos. Většinu ostrova zdevastoval a odvezl více než 3000 uměleckých děl z ostrova. Císař Dioklecián úpadek dokončil a připojil Rhodos k římskému impériu jako provincii.

Od začátku našeho letopočtu dodnes: V roce 314 připadl Rhodos východořímské říši. V roce 514 bylo město Rhodos zničeno zemětřesením a poté znovu vybudováno. V roce 620 bylo město Rhodos obsazeno Peršany během římsko-perských válek. V roce 653 přepadli město Arabové a zničili jeho památky. Teprve v 11. století nastala renesance obchodního významu ostrova díky křižákům, kteří byli odtud zásobováni zbožím, loděmi i žoldnéři. Rhodos se stal součástí Byzantské říše. V roce 1306 byl ostrov prodán rytířům Řádu sv. Jana Jeruzalémského. Křižáci však vtiskli ostrovu nezaměnitelný ráz, který se dochoval dodnes - nedobytné pevnosti, hrady, brány, kostely, nemocnice, ubytovací zařízení a pláce. Pod jejich vládou se Rhodos opět vynořil ze zapomnění a stal se významnou silou ve východním Středomoří. Rhodo byl baštou západoevropského vlivu a jeho přístav nejdůležitějším centrem obchodu mezi východem a západem. Až do roku 1522 zde vládli Johanité, tehdy oiskedbá n´veknustr Řádu byl donucen předat ostrov Sulejmanu Nadhernému. Osmanská okupace je nejtemnější období historie ostrova. Řečtí obyvatelé museli opustit hlavní město a usídlit se mimo jeho hradby. Turkům se však nikdy nepodařilo ovládnout celý ostrov a turecké obyvatelstvo vždy tvořilo pouze menšinu. Proto si některá města (zejména Lindos) podržela jistou dáku samostatnosti včetně hospodářské prosperity. Turci okupovali ostrov až do roku 1912. Italové obsadili tehdy ostrov. Zpočátku spolupracovali s místními Řeky, neboť očekávali vytvoření unie. Nástup fašismu vedl k tomu, že Italové odmítli poskytnout Rhodu právo na sebeurčení. To se stalo signálem k ozbrojenému odporu. Po pořážce Osy spravovala všechny Dodekanéské ostrovy britská administrativa až do 7. března 1948, kdy se Rhodos konečně stal součástí Řecka. Nicméně jistá nenávist mezi Řeky a Turky tu je dodnes, důkazem jsou i nalezené chátrající tanky z druhé poloviny 20. st. namířené na Turecko.

Obecně o ostrovu

Na ostrově Rhodos si nadšenci kolejí nebo trolejí rozhodně nepřijdou na své. Funguje tu leda autobusová doprava letiště s jednou přistávací či odlétací drahou. Prakticky veškeré obyvatelstvo se živí z turismu, který je na některých místech rozvinut až moc. Kromě nádherných pláží, skal, útesů a průzračného moře tu jsou však i historicky zajímavá místa jako je již uvedené hlavní město Rhodos, kde jsou jak antické (akropole) tak středověké památky (staré město) nebo typické řecké město Lindos se středověkým "hradem" nad ním. Jinak na pobřežích jsou klasické hotely a pláže, ale zapomenutých míst tu je stále dost i na pobřeží. Vnitrozemské vesnice jsou vylidněné.

Doprava

V hlavním městě funguje několik autobusových linek co se tváří jako městská doprava. Zároveň zde také funguje jakási příměstsko-meziměstská autobusová doprava spojující města na pobřeží. Jezdí však zejména pro turisty. Je zde základní trasa Rhodos - Lindos, která vede přes oblíbená, hotely zaplněná, centra jako Faliraki, Afandaou, Kalithies nebo Archangelos. Na ostrově platí samozřejmě Eura, jízdné se platí u řidiče, v případě nástupu na konečné v Rhodosu nebo Lindosu je možné zakoupit jízdenku v butce u pana "dispečera". Autobusy je možné zde vidět s pár lidmi i napěchované na schody. Jezdí zde pouze klasické 12m vozy, většinou oranžově pruhované, většinou celkem nové, ale jsou zde i historické kousky, je však o ně dobře staráno a není se čeho obávat při jejich jízdě. Cena jízdného se pohybuje od Eura po pět Eur podle délky jízdy. Avška je nutno říci, že polovina autobusů co jezdí po ostrově jsou smluvky hotelů s jejich klienty a ne linková doprava. Tyto autobusy bývají samozřejmě novější a modernější. Nicméně vyberte si mezi nabídkou cestovní kanceláře za 44 Eur kde je nudná jednodenní návštěva hlavního města s českým průvodcem, kde se musíte časově řídit programem a přecijen "adrenalinovějším" využíváním místní dopravy za cenu 4 Eur tam i zpět a být celý den svým pánem. Na té hlavní trase je totiž průměrný interval 30 až 60 minut od rána do večera každý den.

Občas se lze setkat s revizorem! Na ostrově Rodos dokonce existuje zaměstnání, které by tam těžko středoevropan očekával - revizor. Za týden jsem se tam s ním setkal dvakrát. I když až na výjimky platí nástup předmíni dveřmi a nákup jízdenky u řidiče, kontrolor projde celý autobus a každému do půlky roztrhne jízdenku - nepříjemné pro sběratele. Revizoři umí anglicky. A k tomu, že ne vždy platí nástup předem: Pokud na konečné stanici (např. Rodos nádraží) nastupuje mnoho lidí (klidně až 50-60 cestujících) lze využít nástup prostředními dveřmi, což nástup velice urychlí. Cestující mají zakoupené jízdenky z butky od místního "výpravčího", který si ale stejně stoupne k těmto dveřím a kontroluje, zda tyto jízdenky všichni nastupující mají. Takže smysl revizorů v Rodoských autobusech stále nechápu.

K přiloženým jízdním řádům: Jedná se o papír A4, který je možný získat na hotelích či na konečných v butce u "dispečera". Je to prakticky celoostrovní jízdní řád, protože se veškerá autobusová doprava odehrává na pobřeží mezi městy Rhodos a Lindos. Ale nelze předpokládat, že je v provozu tolik linek. Je nutné si uvědomit, že cestou na Lindos z Rhodosu autobus projede Faliraki, Afandou, Archangelos a další díry a tak je jeden spoj vypsán v několika řádcích.

K přiloženým jízdenkám: Ty barevné velké jsou od dispečera v butce na nádražích, ty malé černobílé od řidiče v autobuse.

Obrázky

4.7.2008 - konečná zastávka Hotel Cathrin 1.7.2008 - autobusová přeprava z letadla k terminálu a zpět 6.7.2008 - místní Lindoský autobus
6.7.2008 - místní Lindoský autobus 6.7.2008 - výstupní zastávka Lindos ve směru z Rhodu 6.7.2008 - parkoviště Lindos
4.7.2008 - řidič linky z Hotelu Cathrin do města Rhodos 4.7.2008 - odstavený autobus ve městě Rhodos 4.7.2008 - městská doprava Rhodos
7.7.2008 - městská doprava Rhodos 4.7.2008 - Rhodoské aut. nádr. 4.7.2008 - Rhodoské aut. nádr.
7.7.2008 - centrální zastávka MHD Rhodos 4.7.2008 - Rhodoské garáže 4.7.2008 - Rhodoské garáže
Jízdní řády Jízdenky Mapa
Mapa

Zobrazit komentáře (2)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2020 PIDServis