PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Povodně 2006

(Dočasné změny)

Aktualizace:  03.06.2006
Platí od:  28.03.2006
Platí do:  30.04.2006
Není v provozu

Linky 345, 367, 375, 379, 399, 406, 407, 419, 420, 478 a 603 - oblast Brandýsa n. L. a St. Boleslavi (provizorní stav do 7.4. včetně)

Od soboty 8. dubna začíná normální, i kdy? hodně dlouhodobá, plnohodnotná výluka, se kterou budete samozřejmě seznámeni ve zvlá?tním článku.

Leták o výluce od 8.4.

Výňatek z jízdních řádů autobusových linek PID v oblasti Brandýse n.L. a St. Boleslavi od 8.4.

V neděli 2. dubna byl uzavřen most přes Labe mezi Brandýsem a Boleslaví. Vesměs se dá jednodu?e říci, ?e ve?keré spoje byly převedeny na silnici R10. Ale buďme konkrétní a přesní. Linka 345 je zkrácena do trasy Ládví - Brandýs n.L., nám. (tudí? do Boleslavi vůbec nezají?dí). Linka 367 je ve směru z Prahy ze zastávky Brandýs n.L.,nám. (dále jsou uváděny zastávky bez města) odkloněna přes zastávky U soudu, Pekárny, (R10), Sídli?tě, Aut. st. a U brány do zastávky Most. Vybrané spoje jsou ukončeny v zast. Aut. st. Linka 375 je vedena toto?ně jako linka 367. Do zastávek U brány a Most jsou vedeny pouze zatahující/vyjí?dějící spoje z/do gará?e (ta je toti? poblí? zastávky Most), je?tě jeden pár spojů (jeden spoj ráno z Prahy a jeden spoj odpoledne do Prahy) zají?dějí do zastávek Kasárna a ?el. st. Linka 379 je vedena v trase Černý Most - St.Bol.,sídl. - St.Bol.,aut.st. a opět zatahující/vyjí?dějící spoje a? do zastávky St.Bol.,most přes zastávku St.Bol.,u brány. Linky 399, 406, 407, 419, 420 a 478 jsou beze změny, nebo alespoň jejich jízdní řád. Jsou odkloněny silnicí R10 a nelze tedy garantovat dodr?ování jízdních řádů, nicméně řidiči by se jich měli dr?et co nejvíce to jde (co do časů i zastávek na pravidelné trase). Linka 603 je vedena shodně s linkou 367. Její jízdní řád je zpracován, ale ne v PDF dokumentu, který Ropid zveřejnil na svých stránkách (viz odkaz).

U linek 345, 367, 375, 379 a 603 jsou tedy zpracovány jízdní řády (viz vyhledávače), u ostatních linek ne. Av?ak na zastávkách v Praze nejjsou speciální jízdní řády vyvě?eny! Tento stav bude udr?en minimálně do pátku 7. dubna včetně. Co se bude dít dále zatím není jasné. Jisté je jen to, ?e dotčený most u? čekala velká rekonstrukce, která pravděpodobně začala předčasně povodní a zdá se, ?e u? most před dvouletou rekonstrukcí se otevírat nebude.

Ukončením provozu dne 7.4. končí provizorní povodňová opatření a od soboty 8. dubna začíná plnohodnotná výluka.

Linky 340, 350, 604 a M?L - oblast Roztok a Sedlce (provizorní stav do 7.4. včetně)

Od soboty 8. dubna začíná dlouhodobá plnohodnotná výluka Roztocké ulice.

Od pondělí 3. dubna platí nové jízdní řády. Linka 340: Dejvická ... Roztocká - Únětice, Na parcelách - Únětice, OÚ - Roztoky, Levý Hradec - Roztoky, rozc. ?alov - Roztoky, u rybníčku - Roztoky, Tyr?ovo nám. - Roztoky, nádr. - (Úholičky, V kopci (T) - Úholičky - Velké Přílepy). V úseku Velké Přílepy - Roztoky v provozu pouze 4 spoje (tři ráno do Prahy, jeden pozdě večer z Prahy). Linka 350: Dejvická ... Roztocká - Únětice, Na parcelách - Únětice, OÚ - (Roztoky, rozc. ?alov - Roztoky, u rybníčku - Roztoky, Tyr?ovo nám. - Roztoky, nádr.) - Úholičky, V kopci (T) - Úholičky ... Okoř. Do v?ech zastávek v Roztokách zají?dějí pouze vybrané spoje. Linka 604: Dejvická ... Roztocká - Únětice, Na parcelách - Únětice, OÚ - Roztoky, rozc. ?alov - Roztoky, u rybníčku - Roztoky, Tyr?ovo nám. - Roztoky, nádr.

Zastávka Roztocká ve směru Dejvická je pro v?echny linky přemístěna do zastávky linky 107 ve směru od Suchdola. Zastávka Sedlecký přívoz je mimo provoz. V Roztokách jsou v?echny zastávky v obou směrech prohozeny do opačného směru.

Městská ?elezniční linka Praha-Libeň - Roztoky u Prahy je posílena nasazením dvou nebo troj vozových souprav na ka?dý spoj. Časové polohy spojů se v?ak nemění.

Od poloviny dubna byla chystána rekonstrukce Roztocké ulice (nezávisle na povodni). Je tedy dost mo?né, ?e se autobusy do této ulice je?tě dlouho nepodívají. V ka?dém případě vý?e prezentované jízdní řády jsou platné tento týden do pátku včetně. Víkendový provoz zatím stanoven nebyl (uvidí se teprve před víkendem jak se změní stav vody ve Vltavě).

Linky 129, 165, 241, 243, 314, 318, 338, 361, 390 a 507 - oblast Zbraslavi (do neděle 9.4. cca 12 hod.)

V úseku Lahovice - Zbraslavské náměstí odkloněny ulicemi Strakonická a Ke Krňovu. Pro linky 129, 241, 243, 318 a 507 se přemis?uje zastávka Zbraslavské náměstí do ulice Ke Krňovu před kři?ovatku s ulicí Eli?ky Přemyslovny. Ve směru do centra je v?e beze změny.

Linka 382 - oblast Sázavy (od středy 5.4. vedena opět pravidelnou trasou!)

Z důvodu uzavření silnice III/335 v oblasti Plu?in je linka 382 v úseku Vlkančice, Pyskočely - Sázava, Černé Budy odkloněna bez zastavování přes obce Vlkančice, Benátky a Nechyba. Zastávka Vlkančice, Pyskočely je obousměrně přemístěna do pravidelných zastávek linky 404. Zastávky Vlkančice, Pyskočely, Plu?iny a Sázava, osada Kopaniny jsou mimo provoz.

Linka 712 a Sedlecký přívoz

Mimo provoz. Sedlecký přívoz v provozu od úterý 25. dubna 2006 a autobusová linka 712 v provozu od čtvrtka 27. dubna 2006.

Linky 348, 470, 471 a 472 - oblast Mělníka a Neratovic (do 11.4.)

Linka 348 je v úseku V?estudy - Zálezlice, rozcestí odkloněna přes obce Hostín u Vojkovic, Vojkovice a Zlosyň. Linka 470 nezají?dí do zastávek Zálezlice; Zálezlice, Kozárovice a Zálezlice, rozcestí. Linky 471 a 472 jsou v oblasti Tuhaně vedeny po objízdných trasách (ka?dý spoj charakteristickým způsobem). ?ádná zastávka v?ak není bez obsluhy, zají?dění do Tuhaně je zachováno.

U v?ech dotčených linek nejsou garantovány jízdní řády (nejsou-li zpracovány speciální jízdní řády pro dotyčnou linku).

Fotogalerie

Na první fotografii je zobrazena přístupová cesta k přívozu u Vraného nad Vltavou (ze strany Strnad) - 29.3. zhruba v 17 hodin. Na druhé fotografii je autobus na lince 129 v přemístěné zastávce Zbraslavské náměstí. Dále jsou ve fotogalerii mapky znázorňující odklony linek a fotogalerie oblasti Libeňského mostu z 30.3., Sedlce + Ře?e + Roztok z 31.3., Brandýsko-Boleslavská výluka - fotografie z 5.4 a oblast Káraného a Čelákovic z 8.4.

Obrázky

Přívoz Strnady 129 Zbraslav Mapka
odklon brandýs-boleslav libeňský most libeňský most
libeňský most libeňský most libeňský most
libeňský most libeňský most libeňský most
libeňský most libeňský most libeňský most
libeňský most libeňský most libeňský most
odklon 382 - mapka ZÁLEZLICKO ČD Řež
MŽL Roztoky u Prahy MŽL Praha - Sedlec 371 Husinec, Řež, závod
1392 Roztoky 1406 Roztoky 1408 Roztoky
roztocká Řež Řež
Řež Vývěska v Sedlci (DP) Vývěska v Roztokách (ČSAD)
sedlec sedlec sedlec
sedlec sedlec sedlec
sedlec sedlec sedlec
sedlec sedlec sedlec
odklon 340, 350 a 604 Uzavřený most v BnLStB. Labe v Brandýsi.
Labe v Brandýsi. Labe v Brandýsi. Zastávka BnLStB,most mimo provoz.
Dočasná zastávka BnlStB,most. Brandýs, u soudu. Ares - bnlstb-most.
Interier - ares 375 u soudu V zastávce BnLStB, u soudu je ve špičce pěkně rušno.
čelákovice - povodeň čelákovice - povodeň čelákovice - povodeň
čelákovice - povodeň čelákovice - povodeň čelákovice - povodeň
čelákovice - povodeň čelákovice - povodeň káraný - povodeň
káraný - povodeň káraný - povodeň káraný - povodeň
káraný - povodeň

Zobrazit komentáře (0)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2020 PIDServis