PIDServis
Navigace
Vyhledávání
Rozšířené hledání
Počítadlo

Trvalé změny od 9. prosince 2007

(Trvalé změny)

Aktualizace:  25.12.2007
Platí od:  09.12.2007
Je v provozu

Informační letáky

Severovýchodní oblast.

Oblast Mníšku pod Brdy.

Změny na železnici.

Tramvaje

Od pondělí 10. prosince jsou v jízdních řádech vyznačeny garantované nízkopodlažní spoje již na devíti linkách (jedná se o linky číslo 1, 2, 3, 8, 10, 15, 19, 24 a 26 v pracovní dny a linky číslo 1, 3, 8, 10, 15, 24 a 26 o víkendu).

Tramvaje Škoda 14T (známé jako Poršetry) jezdí na linkách 10 a 26. Tramvaje KTN (známé jako nízké kachny) jezdí na linkách 1, 3, 8, 19 a 24. Tramvaje T3N (známé jako wany) jezdí na linkách 2 a 15.

Autobusy

Linka 100: Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2; Terminál Jih -> Terminál 3. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 104: Souhrnný interval s linkou 120 je v pracovní den v době od 12.00 do 14.30 prodloužen na 30 minut, posunut začátek odpolední špičky.

Linka 108: Posuny spojů v odpolední špičce ve směru z Dědiny na Hradčanskou.

Linka 109: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností a prokladů.

Linka 110: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 114: Vybrané spoje v pracovní dny do 20 hodin prodlouženy do trasy Kačerov ... Šeberák - Na proutcích - Volha - U Kunratického lesa - Petýrkova - Chodov. Interval ve stávajícím úseku Kačerov - Šeberák bude v pracovní dny ráno 8 minut a odpoledne 15 minut. Ve všech ostatních obdobích bude interval prodloužen na 20 minut (pouze o víkendu ráno 30 minut). Interval v novém úseku Šeberák - Chodov bude v pracovní dny ráno 24 minut, dopoledne 60 minut a odpoledne 30 minut. Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 119: Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2; Terminál Jih -> Terminál 3. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 120: Souhrnný interval s linkou 104 je v pracovní den v době od 12.00 do 14.30 prodloužen na 30 minut, posunut začátek odpolední špičky.

Linka 122: Vybrané krátké spoje v úseku Chodov - Volha jsou zrušeny (nahrazuje je prodloužená linka 114).

Linka 124: Zastávka U Háje bude nově stálá. Zastávka U Statku změní název na Na Planině.

Linka 129: Zřízení a posuny spojů v pracovní dny ráno ve směru z centra.

Linka 137: Mezi 18. a 19. hodinou v pracovní dny zkrácen interval na 4 minuty.

Linka 162: Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 164: Ruší se spoj v 15.05 z Bílého Beránku do Nových Butovic.

Linka 168: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností a prokladů.

Linka 169: Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 172: Ve směru ze Smíchovského nádraží do Velké Chuchle vedena přes zastávku Dostihová. Posuny spojů v pracovní dny ráno ve směru do centra.

Linka 179: Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2; Terminál Jih -> Terminál 3. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 185: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 190: Nová linka v trase Depo Hostivař - Polygrafická - Teplárna Malešice - Tiskařská - Perlit - Českobrodská (Z) - Za Horou - Pávovské náměstí - Jiráskova čtvrť - Kyje - Vajgarská - Generála Janouška - Doležalova - Kapitána Stránského - Breitcetlova - Černý Most. Provoz pouze v pracovní dny ráno a odpoledne v intervalu 30 minut, dopravce Connex Praha s.r.o. Jízdní řád z Černého Mostu. Jízdní řád z Depa Hostivař.

Linka 192: Posuny spojů o víkendu z důvodu zajištění návazností a prokladů.

Linka 193: Zrušení a posuny spojů v pracovní dny.

Linka 202: Více nízkopodlažních spojů v pracovní dny.

Linka 204: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností a prokladů.

Linka 205: Zastávka U Statku změní název na Na Planině.

Linka 211: Zkrácení intervalu v pracovní dny ráno na 5 minut.

Linka 212: Posuny spojů v pracovní dny odpoledne.

Linka 218: Zastávka Divoká Šárka v Libocké ulici bude nově na znamení od 20 do 4 hodin.

Linka 219: Zrušení odpoledního provozu.

Linka 220: Nová linka v trase Černý Most - Chvaly - Stavební zóna Horní Počernice. V provozu v pracovní dny do 20 hodin a dva páry spojů o víkendu, dopravce Connex Praha s.r.o. Jízdní řád z Černého Mostu. Jízdní řád ze Stavební zóny.

Linka 221: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 222: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 223: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 225: Posuny spojů v pracovní dny odpoledne ve směru z Nových Butovic. Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2; Terminál Jih -> Terminál 3. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 229: Zavedení a posun spojů zejména ráno v pracovní dny.

Linka 230: V dopoledním období pracovního dne všechny spoje zkráceny do trasy Sídlšitě Stodůlky - Řeporyjské náměstí. Posuny spojů o víkendu. Poslední spoj převeden na linku 301.

Linka 240: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 243: Posun spoje v pracovní dny ráno.

Linka 244: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 246: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 248: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 250: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 251: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 254: Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 257: Ruší se dva páry spojů v pracovní dny odpoledne (převedeny na linku 306).

Linka 259: Posun spoje v pracovní dny ráno z Vinoře. Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 261: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 265: Zastávka K Lipanům bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 272: Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 280: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 301: Posuny spojů, nový poslední spoj v 0.05 ze Stodůlek.

Linka 302: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 303: Ruší se zajíždění do Květnice (nahrazeno linkou 329). Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 304: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 306: Posílen provoz v odpolední špičce pracovních dnů.

Linka 307: Posílení provozu v dopoledním období pracovních dnů. Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 308: Zavedeny čtyři nové posilové páry spojů v úseku Zličín - Rudná, Hořelice (ráno ve směru do Prahy a odpoledne opačně). Posuny spojů.

Linka 317: Zřízena obousměrně nová zastávka na znamení Dobříš, Průmyslová zóna mezi zastávkami Dobříš, Kodetka a Dobříš, žel. st. Zřízena obousměrně zastávka na znamení Lahovičky.

Linka 318: Spoj v 19.49 v pracovní dny ze Smíchovského nádraží bude nově zajíždět do Trnové. Zřízen nový spoj v pracovní dny v 23.01 z Jíloviště do Prahy.

Linka 319: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností. Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2; Terminál Jih -> Terminál 3. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 320: Nový spoj v pracovní dny v 23.45 ze Smíchovského nádraží do Mníšku pod Brdy.

Linka 321: Nový spoj v pracovní dny v 12.01 z Mníšku pod Brdy do Stříbrné Lhoty. Nový spoj o víkendu v 22.52 ze Stříbrné Lhoty. Zřízena obousměrně zastávka na znamení Lahovičky.

Linka 323: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 324: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 325: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 326: Zavedení a posuny spojů v pracovní dny ráno a dopoledne.

Linka 327: Zavedení a posuny spojů v pracovní dny ráno.

Linka 328: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 329: Zavedení závleku všech spojů do zastávek Květnice, rozcestí a Květnice místo linky 303. Dva páry víkendových spojů ukončených v zastávce Sibřina jsou sem také prodlouženy a zde ukončeny (tj. v zastávce Květnice). Posuny spojů.

Linka 331: Zrušen spoj v 8.50 ze Zvole do Prahy (převeden na linku 333).

Linka 332: Mezi 13. a 15. hodinou se celotýdenně upravuje zajíždění spojů do zastávky Psáry, cihelna Jirčany. Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 333: Nový spoj v 8.42 v pracovní dny ze Zvole do Prahy (převeden z linky 331).

Linka 334: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností. Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 335: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností. Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 336: Nový spoj v 5.05 v pracovní dny z Hostivic do Prahy.

Linka 337: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností. Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 339: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností. Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 343: Prodloužena do trasy Jirny, Nové Jirny II ... Smiřická - Hulická (T) - Újezd nad Lesy (T) - Polesná. Posuny spojů.

Linka 344: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 349: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 352: Spoj v 0.15 ze Stodůlek pusunut na 0.35.

Linka 353: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 354: Spoj v 5.55 z Podolanky posunut na 5.45. Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 357: Zrušena (spoje převedeny na linku 306).

Linka 363: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 364: Spoj v pracovní dny v 7.17 z Doubku posunut na 7.12.

Linka 367: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 369: Zrušení a posuny spojů.

Linka 370: Posuny spojů, zavedení nových spojů přejíždějících na linku 413 do zastávky Úžice, ProLogis Park. Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 371: Posuny spojů v pracovní dny z důvodu zajištění prokladů a návazností. Zavedení několika víkendových spojů v celé trase (z Řeže v 5.33 v SoNe a v 18.23 v Ne, z Kobylis 17.30 v SoNe). Zřízena obousměrně nová zastávka na znamení Husinec, samota mezi zastávkami Klecany, u kostela a Husinec, rozcestí. Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 372: Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 373: Ranní spoj v pracovní dny s příjezdem do Kobylis v 7.13 nově jede v trase Veliká Ves - Korycany - Kopeč - Odolena Voda ... Kobylisy. Zřízena nová zastávka na znamení Klecany, Zdibsko pouze ve směru do Prahy. Zřízena obousměrně nová zastávka na znamení Klíčany, Břežanská mezi zastávkami Klíčany a Panenské Břežany, zámek. Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 374: Posuny spojů v pracovní dny ráno a odpoledne. Zastávka Počeradská opět mění charakter na stálá.

Linka 375: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností. Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 376: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 379: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 381: Posuny spojů z důvodu změny jízdní doby.

Linka 382: Posuny spojů z důvodu změny jízdní doby.

Linka 383: Posuny spojů z důvodu změny jízdní doby.

Linka 385: Zprotisměrnění jízdy v Louňovicích. Ve směru z Mukařova ze zastávky Na hrázi I vpravo západní hrází do Louňovic - zde výstup a nástup - zpět východní hrází - vlevo do hlavní silnice do zastávky Na hrázi I a rovně do Mukařova na svou pravidelnou traseu.

Výluka linek 385 a 497 v Louňovicích od pondělí 3. prosince do cca konce prosince: Z důvodu uzavření východní hráze (u zastávky Na hrázi II) budou linky 385 a 497 nezávisle na trvalé změně od 9.12. vedeny v obou směrech západní hrází. Zastávka Na Hrázi II bude pro tyto linky mimo provoz, zastávka Na Hrázi I bude pro tyto linky v provozu pouze ve směru z Mukařova. Výluka skončí 20. prosince.

Linka 386: Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 387: Posuny spojů z důvodu změny jízdní doby.

Linka 391: Výrazné posílení provozu v pracovní dny (náhrada za zrušení závleku linky 303 do Květnice). Posuny spojů z důvodu zajištění prokladů a návazností.

Linka 393: Posuny spojů z důvodu změny jízdní doby.

Linka 397: Ruší se spoj v pracovní dny v 9.00 z Modletic.

Linka 398: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 401: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 403: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 405: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností. Spoj s příjezdem do Brandýsa v 7.33 v pracovní dny se zkracuje do trasy Čelákovice, nám. - Brandýs, nádr.

Linka 407: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností. Nový školní spoj v 16.45 z Brandýsa do Skorkova, Sojovic a zpět.

Linka 408: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 409: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 410: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 411: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 412: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 413: Změny spojů. Nově vybrané spoje zajíždějí do nové zastávky Úžice, ProLogis. Zavedení přejíždění spojů (bez přestupu) na linku 370 směrem do Prahy.

Linka 415: Spoj v pracovní dny v 19.39 z Karlíka posunut na 19.24.

Linka 417: Okružní spoje v oblasti Mratína jsou převedeny na novou linku 477. Zachovány pouze dva stávající páry spojů v trase Brandýs n.L. - Odolena Voda. Zavedeny dva páry spojů v trase Brandýs n.L. - Hovorčovice.

Linka 419: Spoj v pracovní dny v 20.05 z MEčeříže posunut na 20.15.

Linka 422: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 423: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 426: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 427: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 428: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 429: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 430: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 433: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 435: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 443: Spoj v pracovní dny v 22.37 z Čelákovic posunut na 22.32.

Linka 447: Nová linka v trase Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, železniční stanice - Mníšek pod Brdy, OPS Magdaléna. Linku bude provozovat Martin Uher s.r.o. V provozu bude v pracovní dny od 7.45 do 21.00 hodin. V zastávce Mníšek pod Brdy, železniční stanice navazují spoje na vlaky ČD na trati Praha - Vrané nad Vltavou - Mníšek pod Brdy - Dobříš. Jízdní řád linky 447.

Linka 449: Spoj v pracovní dny v 22.30 z Mníšku je prodloužen do Jíloviště, kde navazuje nový spoj linky 318 do Prahy.

Linka 461: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností. Zřízena obousměrně nové zastávka na znamení Kunice, pod dálnicí mezi zastávkami Strančice, žel. st. a Kunice.

Linka 462: Nová linka v trase Strančice, žel. st. - Kunice, pod dálnicí - Kunice - Kunice, Všešímy, Pardálov - Kunice, Všešímy. V provozu pouze v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin. Provozuje CONNEX Praha s.r.o. Rozsah provozu: tři páry spojů. Jízdní řád linky 462.

Linka 469: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 477: Nová linka v okružní trase Brandýs n.L. - Mratín - Veleň - Brandýs n.L. (převedením spojů z linky 417). Jízdní řád linky 477.

Linka 478: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 484: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 488: Zavedeny tři páry spojů o víkendu v trase Mníšek pod Brdy, náměstí - Nový Knín v době od 8 do 17 hodin.

Linka 489: Posuny spojů, vybrané spoje nově vedeny přes zastávku Mnichovice, požární dům. Zřízena nová zastávka na znamení Mnichovice, zdravotní středisko.

Linka 490: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností. Zřízena nová zastávka na znamení Mnichovice, zdravotní středisko.

Linka 491: Posuny spojů z důvodu zajištění návazností.

Linka 492: V pracovní dny jsou tři páry spojů prodlouženy z Černých Voděrad do Zvánovic. Posun spoje v pracovní dny v 5.38 z Kostelce na 5.33.

Linka 494: Posuny spojů, vybrané spoje nově vedeny přes zastávku Mnichovice, požární dům. Zřízena nová zastávka na znamení Mnichovice, zdravotní středisko.

Linka 497: Zrušen odpolední spoj z Babic do Mukařova. Spoj z Mukařova v 14.13 posunut na 13.58.

Výluka linek 385 a 497 v Louňovicích od pondělí 3. prosince do cca konce prosince: Z důvodu uzavření východní hráze (u zastávky Na hrázi II) budou linky 385 a 497 nezávisle na trvalé změně od 9.12. vedeny v obou směrech západní hrází. Zastávka Na Hrázi II bude pro tyto linky mimo provoz, zastávka Na Hrázi I bude pro tyto linky v provozu pouze ve směru z Mukařova. Výluka skončí 20. prosince.

Linka 498: Posuny spojů v pracovní dny odpoledne ve směru z Doubku do Říčan.

Linka 510: Zastávka Divoká Šárka v Libocké ulici bude nově na znamení od 20 do 4 hodin. Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2; Terminál Jih -> Terminál 3. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Linka 513: Jeden pár spojů je o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli prodloužen o úsek Jilemnická - Kbely - Mladějovská - Vinořský hřbitov - Lohenická - Vinoř. Jedná se o spoje v době 3.00 až 3.30 hodin. Pro spoj jedoucí z Vinoře je nástupní zastávka Jilemnická ve směru do centra v protisměru oproti nástupní zastávce ostatních zde začínajících spojů.

Linka 603: Zastávka Důstojnické domy mění opět charakter na stálá.

Linka 606: Zastávka Zelené domky bude nově v pracovní dny od 4 do 20 hodin stálá.

Linka 701: Zrušena (nahrazena novými linkami 190 a 220).

Cyklobus Dobřichovice - Kytín: V sezóně 2008 bude v provozu od 5. dubna 5. října.

Linka AE: Změny názvů zastávek: Terminál Sever 1 -> Terminál 1; Terminál Sever 2 -> Terminál 2. Schéma rozmístění zastávek na Ruzyňském letišti.

Přívoz Sedlec - zámky: Ruší se zimní omezení provozu, tj. nově je provoz celoročně do cca 20.00 hod.

České dráhy

Nové jízdní řády k nahlédnutí zde. Skládací kartičky jsou ke stažení zde.

Trať 011 Praha - Kolín: Nové označení S1. Osobní vlaky jedoucí do Holešovic jsou zrušeny z důvodu výluky. Posuny spojů. Na trati mohou z důvodu výlukové činnosti vznikat zpoždění vlaků.

Trať 060 Poříčany - Nymburk: Nové označení S12. Část vlaků v pracovní dny je vedena přímo v trase Praha - Poříčany - Nymburk (přejezd na trať 011 - S1). Posuny spojů.

Trať 070 Praha - Všetaty: Nové označení S3. Posuny spojů. Již všechny vlaky jedou až z/do stanice Vršovice.

Trať 091 Praha - Kralupy nad Vltavou: Nové označení S4. Posílení prázdninového odpoledního provozu v odpolední špičce. Posuny spojů.

Trať 120 Praha - Kladno: Nové označení S5. Posuny spojů.

Trať 171 Praha - Beroun: Nové označení S7. Tři nové vlaky v pracovní dny, většinou ukončených ve stanici Smíchov.

Trať 173 Praha - Beroun: Nové označení S6. Posuny spojů.

Trať 210 Praha - Dobříš / Čerčany: Nové označení S8. Posuny spojů.

Trať 221 Praha - Benešov: Nové označení S9. Posuny spojů. Zkrácení jízdní doby z důvodu dokončení koridoru v úseku Praha - Strančice. Nový pár spojů mezi devátou a desátou hodinou v pracovní dny v úseku Praha - Strančice. Na trati mohou z důvodu výlukové činnosti vznikat zpoždění vlaků.

Trať 231 Praha - Kolín: Nové označení S2. Posuny spojů. Do provozu dáno více moderních jednotek 471.

Městská železniční linka Praha, Libeň - Roztoky: Nové označení S41. Posuny spojů.

Obrázky

28.6.2005 / Pávovské náměstí 28.6.2005 / Pávovské náměstí 29.12.2005 / Dolní Počernice
29.12.2005 / Stavební zóna Horní Počernice 11.4.2006 / Chvaly 30.8.2006 / Lehovec
26.10.2006 / Hejtmanská 20.5.2007 / Poliklinika Prosek 20.5.2007 / Poliklinika Prosek
10.8.2004 / Interiér vozu 4099 10.8.2004 / Zličín 10.8.2004 / Zličín
10.8.2004 / Zličín

Zobrazit komentáře (21)


Verze pro tisk | Copyright © 2005–2019 PIDServis