PIDServis

Navigace

Vyhledávání

Rozšířené hledání

Počítadlo

Výluka ve Kbelích

(Dočasné změny)

Aktualizace:  20.08.2007
Platí od:  05.04.2007
Platí do:  21.08.2007
Není v provozu

Třetí etapa, platí od 22. srpna do cca listopadu.

Popis změn od pondělí 9. července, druhá etapa výluky do 21. srpna

Výluka vstupuje do další etapy, kdy budou uzavřeny ulice Železnobrodská a Vrchlabská. Linky 110, 185, 186, 202, 269, 280, 349 a 399 se tak ve směru z Leteckých opraven, resp. Sovenické do Kbel vrací do svých pravidelných tras. V opačném směru (ve kterém neprobíhala výluka) však dochází k trvalé změně trasy. Ze zastávky Kbely jsou vedeny tyto linky stejnou trasou jako v opačném směru (ruší se jednosměrky), tzn. Železnobrodskou a Bakovskou ulicí. Navíc je zastávka Jilemnická ve směru Letecké opravny, resp. Sovenická přemístěna do Bakovské ulice vstřícně k zastávce v opačném směru. Zastávka Jilemnická v Toužimské ulici ve směru Letňany je zrušena. Linky 513 a E však mají od 9. července nadále výlukový stav. Linka 513 totiž od 9.7. bude mít výstupní a nástupní opět v Bakovské ulici (v zastávce linky 185 směr Palmovka) a druhou nástupní v Toužimské ulici, kde bude zřízená dočasně než skončí druhá etapa výluky (cca konec srpna). Až skončí bude jezdit linka 513 z první nástupní vpravo Železnobrodskou, vpravo Semilskou a vlevo Toužimskou do zastávky Letecké opravny. Linka E od 9.7. bude jezdit jako před změnou dopravce, tzn. sled zastávek ... Letecké opravny - Jilemnická (Bakovská ul., v zast. 185 směr Palmovka) - Jilemnická (Toužimská ul., dočasná zastávka) - Letecké opravny ... Po skončení výluky bude linka E opět zajíždět do zastávky Kbely (tzn. ze zastávky Jilemnická v Bakovské ulici vpravo Železnobrodskou, vlevo Vrchlabskou, vlevo Mladoboleslavskou, vlevo Žacléřskou - zde zastávka Kbely - vlevo Železnobrodská, vpravo Bakovská - zde zastávka Jilemnická - vlevo Toužimská a do zastávky Letecké opravn a dále po své pravidelné trase do Tesca. Zastávka Jilemnická v Toužimské ulici tak zůstává nadále v provozu pouze pro linky 513 a E do skončení druhé etapy výluky (cca konec srpna).

Pozor, linka 280 do 20.7. mimo provoz.

Výluka od 5.4. do 8.7.

Důvod: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulicích Železnobrodská a Bakovská.

Změny tras autobusových linek

Linka 110 (pouze směr Dolní Počernice): Ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vpravo Mladoboleslavskou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci.

Linka 185 (pouze směr Palmovka): Ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vpravo Mladoboleslavskou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci.

Linka 186 (pouze směr Černý Most): Ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vlevo Mladoboleslavskou, vpravo Hornopočernickou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely (první v tomto směru) do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci.

Linka 202 (pouze směr Vinoř): Ze zastávky Sovenická odkloněna přímo Semilskou ulicí, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vlevo Mladoboleslavskou, přímo Mladoboleslavskou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely (první v tomto směru) do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci.

Linka 269 (pouze směr Sídliště Rohožník): Ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vlevo Mladoboleslavskou, vpravo Hornopočernickou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci. Dále je zřízena obousměrně druhá zastávka Kbely (na znamení) v Hornopočernické ulici v pravidelné zastávce linek 186 a 376.

Linka 280 (pouze směr Českomoravská): Ze zastávky Sovenická odkloněna přímo Semilskou ulicí, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vpravo Mladoboleslavskou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci.

Linka 349 (pouze směr Českomoravská): Ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vpravo Mladoboleslavskou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu a zastávka Kbely do Vrchlabské ulice k Čínské restauraci.

Linka 399 (pouze směr Stará Boleslav): Ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou, vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou, vlevo Mladoboleslavskou, přímo Mladoboleslavskou a dále po své trase. Zastávka Jilemnická je přemístěna do Semilské ulice k místnímu úřadu. Dále je zřízena zastávka Kbely (pouze v tomto směru) ve Vrchlabské ulici u Čínské restaurace.

Linka 513: Ve směru z centra ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou (u úřadu zastávka Jilemnická), vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou (u Čínské restaurace výstupní zastávka Kbely), manipulačně vlevo Mladoboleslavskou, vpravo Žacléřskou do nástupní zastávky Kbely. Dále vedena přímo Žacléřskou ulicí, vlevo Toužimskou ulicí do zastávky Jilemnická a dále po své trase.

Linka E: Ve směru z Tesca ze zastávky Letecké opravny odkloněna Toužimskou ulicí, vpravo Semilskou (u úřadu zastávka Jilemnická), vlevo Železnobrodskou, vpravo Vrchlabskou a dále po své trase. Ve Vrchlabské ulici u Čínské restaurace zřízena druhá zastávka Kbely.

Obrázky

6.4.2007 / Jilemnická 6.4.2007 / Jilemnická První etapa - do 8.7.
5.4.2007 / Jilemnická 5.4.2007 / Jilemnická 1.6.2007 / Kbely
1.6.2007 / Jilemnická Druhá etapa - od 9.7. 7.7.2007 / Kbely - Žacléřská ul.
7.7.2007 / Jilemnická 7.7.2007 / Kbely - Železnobrodská ul. 24.7.2007 / Stavba Zamašské ve směru z centra
24.7.2007 / Stavba Zamašské ve směru z centra 24.7.2007 / nová Jilemnická směr Letňany 24.7.2007 / Jilemnická - tato zastávka bude brzo minulostí
20.8.2007 / Jilemnická 20.8.2007 / Jilemnická 20.8.2007 / Jilemnická
20.8.2007 / Jilemnická

Zobrazit komentáře (1)


Stanardní verze | Copyright © 2005–2019 PIDServis